Adem uit met het Prinses Mamma lied

Zet een kopje thee en laat je bezingen

als de superheld die je bent!